Συμβουλοι Επιχειρησεων - Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις

Διαθέτουμε πακέτα τόσο για την τήρηση των φορολογικών & εργατικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων, όσο και για την διασύνδεση των συστημάτων μηχανογράφησης με το λογιστικό κύκλωμα. Ως συμβουλοι επιχειρησεων σκοπός μας είναι η συνεχή εξέλιξη των επιχειρήσεων-πελατών μας και η μείωση του λειτουργικού κόστους. Εκμεταλλευόμενοι τις τεχνολογικές εξελίξεις, αναλαμβάνουμε όλη τη διαχείριση των πληροφοριακών συστημάτων της επιχείρησης από την πρώτη ημέρα λειτουργίας, επιτυγχάνοντας τον καλύτερο έλεγχο των οικονομικών δεδομένων της και την συνεχή βελτίωση της κερδοφορίας της. Πιο συγκεκριμένα:

Μηχανογραφημένη τήρηση βιβλίων Β & Γ κατηγορίας
Σύνταξη ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσης)

Φ.Π.Α.
Ενδοκοινοτικές συναλλαγές
Intrastat
Παρακρ. Φόροι
Δημοτικά τέλη
Μ.Υ.Φ.
Καταστάσεις συμφωνητικών
Ετήσιες φορολογικές δηλώσεις
Ενάρξεις-μεταβολές-λήξεις εταιρειών

Προσλήψεις, αποχωρήσεις, εξατομικευμένες συμβάσεις εργασίας
Προγράμματα εργασίας προσωπικού
Διαχείριση εργατικών οικοδομικών έργων, έντυπο Ε12
Υπολογισμός μισθοδοσίας & πληρωμή
Ασφαλιστικές εισφορές (Α.Π.Δ.)
Βεβαιώσεις αποδοχών

Σύνταξη & ανάλυση εξατομικευμένων τακτικών report απόδοσης
Ενημέρωση επιχειρηματία για νέα φορολογική-ασφαλιστική νομοθεσία
Σύνταξη & ανάλυση προϋπολογισμού
Έλεγχος & διαχείριση ταμειακής ρευστότητας
Ανάλυση αριθμοδεικτών
Μελέτη & αξιολόγηση οικονομικών μεγεθών επιχείρησης με κλάδο δραστηριότητας

Οργάνωση εμπορικής διαχείρισης με βάση τις ανάγκες της επιχείρησης
Δημιουργία & διαχείριση κέντρων κόστους
Βελτίωση εσωτερικών λειτουργιών εμπορικής διαχείρισης-αγορών
Μείωση λειτουργικού κόστους & κόστους πωληθέντων
Αποδοτική διαχείριση αποθεμάτων
Εσωτερικός έλεγχος απόδοσης
Οργάνωση & συμφωνία απογραφών

Αγορά και υποστήριξη ηλεκτρονικών υπολογιστών-εκτυπωτών
Αγορά και υποστήριξη φορολογικών μηχανισμών-ταμειακών μηχανών
Αγορά και υποστήριξη εμπορικών-λογιστικών προγραμμάτων
Υποστήριξη τοπικών δικτύων

 

Εγγραφή στο μητρώο ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.
Δήλωση αποθεμάτων
Καταχώρηση όλων των παραστατικών & χειρισμός του συστήματος στα χρονικά περιθώρια που απαιτούνται (14 ημέρες)
Συμβουλές για τη σωστή διακίνηση του πετρελαίου θέρμανσης & αντιστοιχία με τους πελάτες λιανικής οι οποίοι με τη σειρά τους θα δηλώσουν το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης
Πληροφορίες για τον έλεγχο και τις διασταυρώσεις που πραγματοποιεί καθημερινά το σύστημα ΗΦΑΙΣΤΟΣ και τις διορθώσεις για την άμεση αποκατάσταση των τυχόν προβλημάτων
Εκπαίδευση στον χειρισμό του προγράμματος ΗΦΑΙΣΤΟΣ αν αποφασίσετε να το χειρίζεστε οι ίδιοι

Δείτε περισσότερα

Έχετε οποιαδήποτε απορία; Επικοινωνήστε μαζί μας