Επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ

Είμαστε δίπλα σας σε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα!

Μαζί βρίσκουμε τα κατάλληλα επιδοτούμενα προγράμματα για την επιχείρησή σας.

Σε πρώτο στάδιο, που είναι και το πιο σημαντικό, συγκεντρώνουμε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να επιβεβαιώσουμε την ένταξη της επιχείρησής σας στο πρόγραμμα επιδότησης. Η διαδικασία αυτή παρέχεται δωρεάν από την εταιρείας μας σε όλους τους υποψήφιους επενδυτές.

Στη συνέχεια, εκπονείται η οικονομοτεχνική μελέτη προσαρμοσμένη στα οικονομικά στοιχεία του κάθε επενδυτή με σκοπό τη μέγιστη δυνατή μοριοδότηση.

Τέλος, αναλαμβάνουμε την παρακολούθηση υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου μέχρι την τελική εκταμίευση της επιδότησης.

Δείτε περισσότερα

Έχετε οποιαδήποτε απορία; Επικοινωνήστε μαζί μας