Επίδομα ανεργίας: 50 ασφαλιστικές ημέρες σε όλους τους εποχικά απασχολούμενους

Επίδομα ανεργίας: 50 ασφαλιστικές ημέρες σε όλους τους εποχικά απασχολούμενους Μειώνεται ο απαιτούμενος αριθμός ημερών ασφάλισης σε 50 ημέρες για […]