Στην προδηµοσίευση της προκήρυξης του Μέτρου 5.1 για την επιδότηση των αντιχαλαζικών συστηµάτων θα προχωρήσει µέσα στο Σεπτέµβριο υποστηρίζει ο ΕΛΓΑ.

Σύµφωνα µε πληροφορίες από τη ∆ιεύθυνση Μελετών και Εφαρµογών, ο Οργανισµός προχωρά στη λύση της προδηµοσίευσης και όχι της επίσηµης προκήρυξης καθώς το πληροφοριακό σύστηµα αιτήσεων δεν είναι ακόµα έτοιµο.

Ωστόσο έτσι θα µπορούν αγρότες και συλλογικά σχήµατα να προετοιµάσουν τα χαρτιά τους για να επιδοτηθούν µε ποσοστό 85-100% για την αγορά αντιχαλαζικών διχτυών, αντιβρόχινης µεµβράνης και αντιπαγετικών. Παράλληλα, έγινε και η οριστικοποίηση των κριτηρίων µοριοδότησης του Μέτρου. Ο υποψήφιος θα πρέπει ξεπεράσει τους 35 πόντους βάσει των εξής κριτηρίων:

Συχνότητα των φυσικών φαινοµένων, δυσµενών καιρικών συνθηκών και καταστροφικών συµβάντων: Υψηλός κίνδυνος (21 µόρια), Μεσαίος κίνδυνος (14,7 µόρια), Χαµηλός κίνδυνος (8,4 µόρια).

Οι καλλιέργειες µε την µεγαλύτερη ασφαλιζόµενη αξία: 1.501 ευρώ/στρέµµα και άνω (16 µόρια), µεταξύ 1.001-1.500 ευρώ/στρέµµα (12,8 µόρια), µεταξύ 501-1.000 ευρώ/στρέµµα (9,6 µόρια), 500 ευρώ/ στρέµµα και κάτω (6,4 µόρια).

Κατ’ επάγγελµα αγρότης: 14 µόρια.

Η επένδυση πρόληψης είναι συλλογική, ως προς τη χρήση της: 17 µόρια.

Επένδυση από µέλος συλλογικού σχήµατος: 9 µόρια

Το οικονοµικό µέγεθος της εκµετάλλευσης σε όρους τυπικής απόδοσης: Έως 35.000 ευρώ (15 µόρια), από 35.001 έως 50.000 ευρώ (10,5 µόρια).

Αγρότης ορεινής ή µειονεκτικής περιοχής: 10 µόρια.

Νέος Αγρότης της τρέχουσας ή της περασµένης προγραµµατικής περιόδου: 12 µόρια.

Καλλιέργειες ΠΟΠ/ΠΓΕ ή βιολογικές: 3 µόρια.

 

Πηγή: agronews.gr